Στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου και από τα χαμηλότερα προς τα μεγαλύτερα υψόμετρα συναντώνται οι παρακάτω ζώνες βλάστησης:

Ευμεσογειακή ζώνη

Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της αριάς (Quercetalia illicis), η οποία αποτελείται από θαμνώνες και χαμηλά δάση αριάς(Quercus ilex), που συνοδεύονται από άλλα είδη δέντρων και θάμνων, όπως το φιλύκι (Philyrea latifolia), ο φράξος(Fraximus onus), το πουρνάρι(Quercus coccifera),ACBR είδη ακεύθων (Juniperus communis και Juniperus oxycedrus), η αγριοκουμαριά(Arbutus adracnhe)κ.ά.

 Η βλάστηση αυτή συνήθως σχηματίζει νησίδες στις πιο χαμηλές και ξηροθερμικές θέσεις(400-700m υψόμετρο) του Εθνικού Πάρκου, κυρίως στις χαράδρες του Βίκου, του Βοïδομάτη και του Αώου.

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης

Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη της χνοώδους δρυός(Quercetalia pubescentis), την οποία συγκροτούν θερμόφιλα δάση φυλλοβόλων ειδών δρυός, όπως είναι η πλατύφυλλη δρυς(Quercus frainetto), η ευθύφλοια δρύς(Q. Cerris), η μακεδονική δρυς(Q. trojana), η χνοώδης δρυς (Q. pubescens), το πουρνάρι (Quercus coccifera) και άλλα είδη δέντρων, όπως η οστρυά(Ostrya carpinifolia), ο γάβρος (Carpinus orientalis, Carpinus betulus)ACBR η κρανιά (Cornus mass), ο φράξος (Fraxinus ornus) κ.ά.

  Η ζώνη αυτή βλάστησης απαντάται σε υψόμετρα από 600 έως 1.000 m, γύρω από τους περισσότερους οικισμούς, όπως συμβαίνει στο Κεντρικό Ζαγόρι, στα χωριά κατά μήκος του ποταμού Βενέτικου και στην κοιλάδα του Κερασοβίτικου.

Ζώνη δασών οξιά

  Η ζώνη δασών οξιάς, οξιάς-ελάτης και παραμεσογειακών κωνοφόρων (Fagetalia), την οποία συγκροτούν τα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) και οξιάς - ελάτης, τα δάση των παραμεσογειακών κωνοφόρων, όπως της υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii-regis) και μαύρης Πεύκης (Pinus nigra).

  Η ζώνη αυτή απλώνεται σε υψόμετρα από 900 έως 1.600 m, στον Σμόλικα, στις βόρειες πλαγιές της Τύμφης, στην Βασιλίτσα, στο Αυγό, στις Μπάλτσες και στον Ζυγό, καθώς επίσης και στο Κεντρικό και Ανατολικό Ζαγόρι.   Καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του Εθνικού Δρυμού Πίνδου (Βάλια Κάλντα), καθώς και την περιφερειακή του ζώνη (δάση Περιβολίου, Κρανιάς, Μηλιάς κ.ά.).

Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων

  Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vacinio-Picetalia), με μοναδική εμφάνιση αυτή της υποζώνης του ρόμπολου (Pirion heldreichii), στις περιοχές της Κατάρας, περιμετρικά σε όλες της κορυφές της ζεστής κοιλάδας - Βάλια Κάλντα και στο Σμόλικα.

  Η ζώνη αυτή φθάνει έως τα 2.000 m, εμφανίζεται όμως διασπασμένη και υποβαθμισμένη εξαιτίας της πολύχρονης πιεστικής βόσκησης κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και της πολύχρονης αξιοποίησης του ξύλου του ρόμπολου (βαρελοπο¡α κ.ά.).  Στη κοιλάδα του Εθνικού Δρυμού Πίνδου (Βάλια Κάλντα), αλλά και στις πλαγιές του όρους Φλέγκα εμφανίζονται μικροί πληθυσμοί δασικής Πεύκης (Pinus silvestris), οι οποίοι είναι πιθανότατα υπολείμματα της τελευταίας περιόδου των παγετώνων.

Ανωδασική ή εξωδασική ζώνη 

Επίσης στην ανωδασική ή εξωδασική ζώνη βλάστησης, η οποία αποτελείται από ποώδη και θαμνώδη βλάστηση, που απλώνεται από τα ανθρωπογενή όρια του δάσους (1.600 m) μέχρι τις ψηλότερες κορυφές της βόρειας Πίνδου.

Στις φυτοκοινότητες αυτές συμμετέχουν επίσης οι παρακάτω φυσιογνωμικά διακρινόμενοι τύποι βλάστησης: τα «στεππόμορφα» βραχώδη λιβάδια, οι βραχόφιλες φυτοκοινωνίες των κάθετων ασβεστολιθικών βράχων και οι ασβεστολιθικοί λιθώνες, δηλαδή οι κινούμενες και σχετικά σταθεροποιημένες σάρες.

  Το κείμενα που δημοσιεύονται στην ενότητα «Βλάστηση» και «Πανίδα/Χλωρίδα» αναδημοσιεύονται με την άδεια του "Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου". -  http://pindosnationalpark.gr .

 Ορειβατικό-Καταφύγιο-Αστράκας